Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Corona SDK mobile game development
Tác giả: Michelle M, Fernandez, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource ([10], x, 383 p.) : , ill.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 794.81
Google SketchUp for game design
Tác giả: Robin de Jongh, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (v, 254 p.) : , ill.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 794.81
GameSalad
Tác giả: Miguel DeQuardos, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (v, 289 p.) : , ill.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 794.81
Half-Life 2 mods for dummies
Tác giả: Erik Guilfoyle, ,
Mô tả vật lý: xviii, 334 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0470096314
Bộ sưu tập: Sách điện tử 794.81
Unreal development kit game design cookbook
Tác giả: Thomas Mooney, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (v, 525 p.) : , ill.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 794.81
Beginning game development with Python and Pygame : from novice to professional
Tác giả: Will McGugan, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 316 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 1590598725
Bộ sưu tập: Sách điện tử 794.81
Tricks of the Windows game programming gurus
Tác giả: Andr ̌LaMothe :,
Mô tả vật lý: XVI, 1005 s. : , ill. , 2 CD-ROM (12 c
ISBN: 0672313618
Bộ sưu tập: Sách điện tử 794.81
Game Design, Second Edition
Tác giả: Bob Bates, ,
Mô tả vật lý:
ISBN: 1592004938
Bộ sưu tập: Sách điện tử 794.81
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH