Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Corona SDK mobile game development [electronic resource] : beginner's guide : create monetized games
Tác giả: Michelle M, Fernandez, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource ([10], x, 383 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 794.81
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Google SketchUp for game design [electronic resource] : beginner's guide : create 3D game worlds
Tác giả: Robin de Jongh, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (v, 254 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 794.81
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
GameSalad [electronic resource] : beginner's guide /
Tác giả: Miguel DeQuardos, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (v, 289 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 794.81
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Half-Life 2 mods for dummies /
Tác giả: Erik Guilfoyle, ,
Mô tả vật lý: xviii, 334 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 794.81
ISBN: 0470096314
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Unreal development kit game design cookbook [electronic resource] : over 100 recipes to accelerate
Tác giả: Thomas Mooney, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (v, 525 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 794.81
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Beginning game development with Python and Pygame : from novice to professional /
Tác giả: Will McGugan, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 316 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 794.81
ISBN: 1590598725
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tricks of the Windows game programming gurus / fundamentals of 2D and 3D game programmi
Tác giả: Andr ̌LaMothe :,
Mô tả vật lý: XVI, 1005 s. : , ill. , 2 CD-ROM (12 c
Ký hiệu phân loại: 794.81
ISBN: 0672313618
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Game Design, Second Edition /
Tác giả: Bob Bates, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 794.81
ISBN: 1592004938
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn