Trang 1 trong 338 kết quả
Sắp xếp theo
Chủ doanh nghiệp - kế toán trưởng cần biết chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá
Tác giả: Bộ Tài chính,
Mô tả vật lý: 482tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 346.06
 
Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền :
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 20 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
 
Bê tông nặng chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình :
Tác giả: Bộ xây dựng hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 24 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
 
Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt :
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 7 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
 
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình
Tác giả: Bộ xây dựng hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 60 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
 
Đất xây dựng phương pháp xác định Môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng :
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 20 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
 
Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá :
Tác giả: Bộ xây dựng hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 30 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
 
Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 :
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 60 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218  
Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt đường dẫn điện và thiết bị điện trong nhà và công trình
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH