Trang 1 trong 375 kết quả
Sắp xếp theo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 195 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 343.078624
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 205 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 343.078624
Chủ doanh nghiệp - kế toán trưởng cần biết chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá
Tác giả: Bộ Tài chính,
Mô tả vật lý: 482tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 346.06
Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền : TCXD 236:1999 : Tiêu chuẩn
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 20 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
Bê tông nặng chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình : TCXD 239:2000 : Tiêu chuẩn
Tác giả: Bộ xây dựng hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 24 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt : TCXD 233:1999
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 7 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình
Tác giả: Bộ xây dựng hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 60 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
Đất xây dựng phương pháp xác định Môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng : Tiêu chuẩn
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 20 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH