Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
jQuery UI 1.8 [electronic resource] : the User Interface Library for jQuery /
Tác giả: Dan Wellman, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 401 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Object-oriented JavaScript [electronic resource] : create scalable, reusable high-quality JavaScript
Tác giả: Stoyan Stefanov , reviewers, Dan Wellman , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.262
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
jQuery 1.4 animation techniques beginner's guide : quickly master all of jquery's animation methods
Tác giả: Dan Wellman, ,
Mô tả vật lý: vii, 320 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 1849513309
Bộ sưu tập: Sách điện tử
jQuery 1.4 animation techniques beginner's guide elektronisk ressurs : quickly master all of
Tác giả: Dan Wellman,
Mô tả vật lý: vii, 320 s. : , ill. (some col.)
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 9781849513319
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learning the Yahoo! user interface library [electronic resource] : get started and get to grips with
Tác giả: Dan Wellman, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
jQuery UI 1.7 : the user interface library for jQuery /
Tác giả: Dan Wellman, ,
Mô tả vật lý: vi, 371 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 9781847199720
Bộ sưu tập: Sách điện tử
jQuery UI 1.7 elektronisk ressurs : the user interface library for jQuery : build highly interactive
Tác giả: Dan Wellman,
Mô tả vật lý: 1 online resource (vi, 371 s.) : , ill
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
jQuery UI 1.6 elektronisk ressurs : the user interface library for jQuery : build highly interactive
Tác giả: Dan Wellman,
Mô tả vật lý: 1 online resource (v, 420 s.) : , ill
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
JQuery UI 1.8 [electronic resource] : the user interface library for jQuery : build highly
Tác giả: Dan Wellman, ,
Mô tả vật lý: vii, 401 p. : , ill. (some col.)
Ký hiệu phân loại: 005.437
ISBN: 9781849516525
Bộ sưu tập: Sách điện tử
jQuery UI 1.6 [electronic resource] : the user interface library for jQuery /
Tác giả: Dan Wellman, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn