Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Solr 1.4 enterprise search server elektronisk ressurs : enhance your search with faceted navigation,
Tác giả: David Smiley, Eric Pugh,
Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 317 s.) : , ill
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 025.04
Solr 1.4 enterprise search server : enhance your search with faceted navigation, result
Tác giả: David Smiley, Eric Pugh, ,
Mô tả vật lý: vii, 317 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 1847195881 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.74
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH