Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng và gii pháp nâng cao hiu qu quy trình giao nhn hàng nguyên container bng đưng bin
Tác giả: Lê Thị Vân Anh, Diệp Thị Phương Thảo(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Thc trng và mt s gii pháp nhm hoàn thin qun tr ngun nhân lc ti Công ty C Phn Đu tư
Tác giả: Hoàng Lan , Diệp Thị Phương Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH