Trang 1 trong 14279 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
 
Tìm hiểu các chức năng hỗ trợ lập trình trên môi trường mạng của SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Vọng, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 005.7585  
Ứng dụng công nghệ Java Servlet, JSP xây dựng Web Site giới thiệu sách và hỗ trợ quản lý quy trình
Tác giả: Lê Văn Nguyên, Nguyễn Trung Thượng, ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Nghiên cứu phát triển phương pháp " thiết kế vì môi trường " hướng đến mục tiêu "phát thải bằng
Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trang, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH