Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Ivor Horton's beginning Java, Java 7 edition [electronic resource] /
Tác giả: Ivor Horton , technical editors, Marc Gregoire, Al Scherer, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9781118173404
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning Java 2 SDK 1.4 edition [electronic resource] /
Tác giả: Ivor Horton, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0764543652
Bộ sưu tập: Sách đin t
Ivor Horton's beginning Java 2, JDK /
Tác giả: Ivor Horton, ,
Mô tả vật lý: xli, 1470 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0764568744
Bộ sưu tập: Sách đin t
Ivor Horton's beginning java, java 7 edition /
Tác giả: Ivor Horton, Terri Wagner, Mark Schill, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0470404140 (pbk)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Ivor Horton's beginning Visual C++ 2008 /
Tác giả: Ivor Horton, ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 1356 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9780470225905
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning Java 2 SDK 1.4 edition /
Tác giả: Ivor Horton, ,
Mô tả vật lý: 1156 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0764543652
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning Visual C++ 6 /
Tác giả: Ivor Horton, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 1181 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 186100088X :
Bộ sưu tập: Sách đin t
Ivor Horton's beginning Visual C++ 2012 /
Tác giả: Ivor Horton, ,
Mô tả vật lý: xl, 942 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9781118368084 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Ivor Horton's Beginning Java 2 /
Tác giả: Ivor Horton, ,
Mô tả vật lý: 1512 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0764568744
Bộ sưu tập: Sách đin t
Ivor Horton's beginning Visual C++ 2005 /
Tác giả: Ivor Horton, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0764571974
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn