Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Principles of protein x-ray crystallography /
Tác giả: Jan Drenth , with major contribution from Jeroen Mesters, ,
Mô tả vật lý: xiv, 332 p. : , ill. ; , 25 cm.
ISBN: 0387333347 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t 572
Principles of Protein X-ray Crystallography [electronic resource] /
Tác giả: by Jan Drenth, ,
Mô tả vật lý: XV, 341 p. , digital.
ISBN: 9781475730920
Bộ sưu tập: Sách đin t 572
Principles of Protein X-ray Crystallography [electronic resource] /
Tác giả: by Jan Drenth, ,
Mô tả vật lý: XIII, 305 p. , digital.
ISBN: 9781475723359
Bộ sưu tập: Sách đin t 572
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH