Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Beginning Visual C# 2010 [electronic resource] /
Tác giả: Karli Watson , , , [et al, ] , technical editor, Doug Holland, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.13
Beginning Windows Phone 7 application development[electronic resource] :building Windows phone
Tác giả: Nick Lecrenski, Karli Watson, Robert Fonseca-Ensor, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t 004.1675
Beginning ASP.NET E-Commerce in C# : from novice to professional /
Tác giả: Cristian Darie and Karli Watson, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 709 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 1430210737
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.2762
Beginning Visual C# 2012 programming /
Tác giả: Karli Watson , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 867 p. :, ill. ;, 24 c
ISBN: 9781118314418 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.133
Beginning ASP.NET E-Commerce in C# [electronic resource] : from novice to professional /
Tác giả: Cristian and Karli Watson, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 709 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 1430210737
Bộ sưu tập: Sách đin t 006.76
Beginning Microsoft Visual C 2008 /
Tác giả: Karli Watson , , , [et al],
Mô tả vật lý: xxxiii, 1307 p. : , ill. ; , 24 c
ISBN: 047019135X
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.133
Beginning Visual C# 2005 /
Tác giả: Karli Watson , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý: xxxix, 1062 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0764578472
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.133
Beginning Visual C# 2012 programming /
Tác giả: Karli Watson , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 867 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 1118314417
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.133
Beginning C# 2005 databases [electronic resource] /
Tác giả: Karli Watson, ,
Mô tả vật lý:
ISBN: 0470044063
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.133
Beginning ASP.NET 2.0 e-commerce in C# 2005 /
Tác giả: Cristian Darie, Karli Watson, ,
Mô tả vật lý: 681 tr. ;
ISBN: 1590594681
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.276

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH