Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Kỷ yếu hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững
Tác giả: Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 600
Công nghệ bảo quản chế biến lương thực
Tác giả: Khoa Công nghệ thực phẩm-sinh học-môi trường,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 664.028
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH