Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ giữa giảng viên sinh viên tại trường Đại học Công
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 378.101
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T. 3 - Các quá trình hóa học trong công nghệ môi
Tác giả: Lương Đức Phẩm Tổng chủ biên, , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 512tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 628
Kỷ yếu hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững /
Tác giả: Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 600
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T1- Sinh thái học môi trường /
Tác giả: Lương Đức Phẩm, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 464tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 628
Công nghệ bảo quản chế biến lương thực /
Tác giả: Khoa Công nghệ thực phẩm-sinh học-môi trường,
Mô tả vật lý: 447tr. ; , 20cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 664.028
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH