Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An , ,
Mô tả vật lý: 260 tr. ; , 20 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 363.7
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm hoạ của toàn cầu /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 363.73874
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An,
Mô tả vật lý: 284tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 363.738745
Độc học môi trường. Tập 2- Phần chuyên đề /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên)…[ và những người khác], ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 571.95
Phương pháp nghiên cứu khoa học. Tập 2 /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 001.42
Độc học môi trường : Phần chuyên đề /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Thái Văn Nam, ,
Mô tả vật lý: 923tr. ; , 24cm
ISBN: 9786047349647 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 571.95
Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá chủ biên, Vũ Chí Hiếu, Võ Đình Long, ,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 363.7
Du lịch sinh thái : Bài giảng /
Tác giả: Lê Huy Bá chủ biên, Lê Thị Vu Lan, ,
Mô tả vật lý: 198 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 338.4791
Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 593tr. ; , 24cm
ISBN: 978604733611
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 363.737
Độc học môi trường cơ bản /
Tác giả: Lê Huy Bá (Chủ biên), ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 571.95

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH