Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An , ,
Mô tả vật lý: 260 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm hoạ của toàn cầu /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An,
Mô tả vật lý: 284tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 363.738745
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Độc học môi trường. Tập 2- Phần chuyên đề /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên)…[ và những người khác], ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 571.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phương pháp nghiên cứu khoa học. Tập 2 /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Độc học môi trường : Phần chuyên đề /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Thái Văn Nam, ,
Mô tả vật lý: 923tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 571.95
ISBN: 9786047349647 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá chủ biên, Vũ Chí Hiếu, Võ Đình Long, ,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Du lịch sinh thái : Bài giảng /
Tác giả: Lê Huy Bá chủ biên, Lê Thị Vu Lan, ,
Mô tả vật lý: 198 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 593tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 363.737
ISBN: 978604733611
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Độc học môi trường cơ bản /
Tác giả: Lê Huy Bá (Chủ biên), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 571.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn