Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An , ,
Mô tả vật lý: 260 tr. ; , 20 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 363.7
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An,
Mô tả vật lý: 284tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 363.738745
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm hoạ của toàn cầu
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 363.73874
Độc học môi trường.
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên)…[ và những người khác], ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 571.95
Phương pháp nghiên cứu khoa học. Tập 2
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 001.42
Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững
Tác giả: Lê Huy Bá chủ biên, Vũ Chí Hiếu, Võ Đình Long, ,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 363.7
Du lịch sinh thái : Bài giảng
Tác giả: Lê Huy Bá chủ biên, Lê Thị Vu Lan, ,
Mô tả vật lý: 198 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 338.4791
Độc học môi trường cơ bản
Tác giả: Lê Huy Bá (Chủ biên), ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 571.95
Từ điển môi trường Anh-Việt
Tác giả: Lê Huy Bá chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 421 tr. ; , 18 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu 363.7003
Độc học thực phẩm = Food toxicology
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn,
Mô tả vật lý: 744tr ; , 24 cm
ISBN: 9786047356638
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 615.954
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH