Trang 1 trong 44 kết quả
Sắp xếp theo
Quản trị thương hiệu tại các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam hiện nay - nghiên cứu
Tác giả: Lê Minh Thư, Nguyễn Huyền Minh(Người hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 13tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.827
Công nghệ chế biến rau trái. T.1- Nguyên liệu và công nghệ bảo quản sau thu hoạch /
Tác giả: Tôn Nữ Minh Nguyệt , Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Thu Trà, ,
Mô tả vật lý: 580tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664.8
Lễ hội Bắc Giang /
Tác giả: Ngô Văn Trụ (chủ biên), Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng,
Mô tả vật lý: 823tr. ; , 21cm
ISBN: 978 604 7001330
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 394.269597

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH