Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống cung cấp nước nóng có nhiệt độ ổn định trong phạm vi cho phép được điều khiển và giám sát
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn, Phạm Ngọc Quỳnh Anh, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo   
Ứng dụng công cụ PC Access viết phần mềm quản lý thông tin dữ liệu thời gian thực của máy căng trụ
Tác giả: Nguyễn Quốc Thanh, Lê Văn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống mạng PLC, điều khiển, giám sát và quản lý thiết bị dây chuyền công
Tác giả: Phạm Thị Kiều Oanh, Lê Văn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Nghiên cứu khả năng tự học của robot ứng dụng thiết kế tay máy linh hoạt gắp sản phẩm nhựa
Tác giả: Bùi Hồng Thiện, Lê Văn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 58 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Nghiên cứu khả năng tự học của robot ứng dụng thiết kế tay máy linh hoạt gắp sản phẩm nhựa
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn, Lý Hào Khang, ,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Xây dựng chương trình du lịch bền vững cho khu du lịch văn hóa suối tiên
Tác giả: Trần Viết Hải Uyên, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH