Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến đổi
Tác giả: Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Thành Hưởng (biên tập),
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 28cm
ISBN: 9786047319282
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.927
Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thực trạng và định hướng đến năm 2030
Tác giả: Ngô Thắng Lợi Nguyễn Quỳnh Hoa,
Mô tả vật lý: 303 ; , 14,5x20,5 cm
ISBN: 9786045736159
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH