Trang 1 trong 121 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao
Tác giả: Trương Như Thông, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi thực hiện các thủ tục hành chính
Tác giả: Phan Võ Lâm Giang , Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc khu bảo
Tác giả: Nguyễn Hương Tràm, Nguyễn Thị Hai (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải ngành khoai mì tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn
Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng, Đặng Viết Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ứng xử với rừng trong văn hóa truyền thống của người Thái ở Điện Biên /
Tác giả: Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thủy, ,
Mô tả vật lý: 342tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049028281
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2020 /
Tác giả: Lê Đăng Thơ, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc hóa học trong sản xuất rau tại Củ Chi Tp.HCM và đề xuất giải pháp
Tác giả: Đặng Trần Bảo Cương, Nguyễn Thị Hai (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 632.96
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại các
Tác giả: Trương Thị Ngọc Hân, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn