Trang 1 trong 113 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải ngành khoai mì tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn
Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng, Đặng Viết Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 628.3  
Ứng xử với rừng trong văn hóa truyền thống của người Thái ở Điện Biên
Tác giả: Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thủy, ,
Mô tả vật lý: 342tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028281
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 390.09597
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.3  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH