Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sùng thảo (stachys affinis) /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Hoàng Quân (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 571.5382
Đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Hoàng Hưng (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 628.44068

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH