Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn led trong nuôi cấy in vitro và các yếu tố trong hệ thống thủy canh in
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố, ánh sáng đèn LED lên quá trình tăng sinh PLB lan hoàng thảo kèn
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng phát thải CTR CN-CTNH và đề xuất biện pháp quản lý bền vững tại một số cty sản
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Hoàng Nhi, Thái Văn Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác động môi trường nước do nước thải chăn nuôi nông hộ và đề xuất phương thức xử lý bằng đất ngập
Tác giả: Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo, Nguyễn Văn Đệ giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm DACO GREENLIGHT của công ty TNHH SX&TM cơ điện
Tác giả: Võ Hoàng Thảo Nguyên, Lê Quang Hùng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sùng thảo (stachys affinis) /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Hoàng Quân (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Khả Hoàng.
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Lê Văn Tuấn (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Hoàng Hưng (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn