Trang 1 trong 71 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
 
Các văn bn pháp lý liên quan đến công tác kim đnh cht lượng giáo dc
Tác giả: Nguyễn Hội Nghĩa biên tập , , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 416 tr ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 344.59707
 
Gii pháp nâng cao cht lượng giáo dc ca các trưng trung hc ph thông trên đa bàn th xã Đng
Tác giả: Trần A Nhi, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.562  
Các yếu tô nh hưng đến cht lượng dch v hành khách ca các công ty dch v mt đt ti cng hàng
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến, Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
ISBN: 1341820142
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.812  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH