Trang 1 trong 298 kết quả
Sắp xếp theo
Các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ thi
Tác giả: Quách Nhật Duy, Đinh Công Tịnh (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 690  
Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực
Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Nguyễn Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 624.25
 
Kiểm toán khoản mục tài sản cố đinh và chi phí khấu hao tài sản cố định trong quy trình kiểm toán
Tác giả: -,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH