Trang 1 trong 306 kết quả
Sắp xếp theo
Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm
Tác giả: Nguyễn Duy Lợi (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 217 tr. ; , 21 cm
ISBN: 9786049446023
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 382.3095
Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Nguyễn Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 624.25
Một số giải pháp về duy trì phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châu, ,
Mô tả vật lý: 49 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 332.6322

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH