Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Lập chương trình tính toán công trình xây dựng bằng phương pháp phần tử hữu hạn = Programming the
Tác giả: I, M, Smith, D, V, Griffiths, Phạm Ngọc Khánh (dịch), , , [và những người khác], Nguyễn Ngọc Oanh (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 554tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 620.0015153
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích Trâm, Ngô Ngọc Cương (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của các nhà đầu tư tại khu công nghiệp Tân Đông
Tác giả: Nguyễn Hán Khanh, Nguyễn Văn Tân (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6042
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý môi trường /
Tác giả: Manfred Schreiner, Phạm Ngọc Hân dịch, Nguyễn Hồng Khánh hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4095
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn