Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Lập chương trình tính toán công trình xây dựng bằng phương pháp phần tử hữu hạn = Programming the
Tác giả: I, M, Smith, D, V, Griffiths, Phạm Ngọc Khánh (dịch), , , [và những người khác], Nguyễn Ngọc Oanh (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 554tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 620.0015153
Quản lý môi trường /
Tác giả: Manfred Schreiner, Phạm Ngọc Hân dịch, Nguyễn Hồng Khánh hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 658.4095
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH