Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích Trâm, Ngô Ngọc Cương (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Lập chương trình tính toán công trình xây dựng bằng phương pháp phần tử hữu hạn = Programming the
Tác giả: I, M, Smith, D, V, Griffiths, Phạm Ngọc Khánh (dịch), , , [và những người khác], Nguyễn Ngọc Oanh (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 554tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 620.0015153
 
Quản lý môi trường
Tác giả: Manfred Schreiner, Phạm Ngọc Hân dịch, Nguyễn Hồng Khánh hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 658.4095
 
1

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH