Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Trung tâm thương mại -văn phòng 208 nguyễn trãi - q.1-tp.hcm /
Tác giả: Lê Hữu Đăng, Khổng Trọng Toàn giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Việt Tuấn giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Trung tâm giám định hàng hoá xuất nhập khẩu FCC /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Ngô Trung Cao, ,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Trương Đình Hội III /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Quang Vinh, ,
Mô tả vật lý: 149 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư cao tầng 153-161 Lương Nhữ Học-F.1-Q.5 /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Đoàn Văn Tâm, ,
Mô tả vật lý: 161 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế cao ốc đất Phương Nam /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Ngọc Hiệp, ,
Mô tả vật lý: 247 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Bình Trung Tây /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Hoàng Duy Tân, ,
Mô tả vật lý: 185 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Nguyễn Kim Phường 7-Q.10 /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Đỗ Minh Thành, ,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Chung cư 3D - Bình Định /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Trần Văn Hãnh, ,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phụ lục : Thiết kế cao ốc đất Phương Nam /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Ngọc Hiệp, ,
Mô tả vật lý: 205 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn