Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Trung tâm thương mại -văn phòng 208 nguyễn trãi - q.1-tp.hcm
Tác giả: Lê Hữu Đăng, Khổng Trọng Toàn giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Việt Tuấn giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Trung tâm giám định hàng hoá xuất nhập khẩu FCC
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Ngô Trung Cao, ,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Thiết kế chung cư Trương Đình Hội III
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Quang Vinh, ,
Mô tả vật lý: 149 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Thiết kế chung cư cao tầng 153-161 Lương Nhữ Học-F.1-Q.5
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Đoàn Văn Tâm, ,
Mô tả vật lý: 161 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Thiết kế cao ốc đất Phương Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Ngọc Hiệp, ,
Mô tả vật lý: 247 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Thiết kế chung cư Bình Trung Tây
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Hoàng Duy Tân, ,
Mô tả vật lý: 185 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Thiết kế chung cư Nguyễn Kim Phường 7-Q.10
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Đỗ Minh Thành, ,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Chung cư 3D - Bình Định
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Trần Văn Hãnh, ,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Phụ lục :
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Ngọc Hiệp, ,
Mô tả vật lý: 205 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
1

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH