Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Tăng cường công tác quản lý thu nợ thuế tại cục thuế tỉnh Bình Phước /
Tác giả: Nguyễn Thị Như Linh, Lê Quang Cường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 336.2
Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước /
Tác giả: Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến, ,
Mô tả vật lý: 346 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 657.8333
Thiết kế máy doa ống bao trục chân vịt tàu thủy /
Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đức Quang, Phùng Chân Thành giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Quản trị học đại cương /
Tác giả: Nguyễn Quang Chương (chủ biên), Lê Thu Thủy, Bùi Thanh Nga,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049502514: c35000
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658
Giáo trình thuế 1 /
Tác giả: Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến, Võ Thế Hào,
Mô tả vật lý: 436tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 336.2
Bài tập thuế /
Tác giả: Nguyễn Kim Quyến, Lê Quang Cường, Đặng Thị Bạch Vân,
Mô tả vật lý: 206tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 336.2
Thuế 1 /
Tác giả: Phan Mỹ Hạnh, Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 336.2
Thuế 1 /
Tác giả: Phan Mỹ Hạnh, Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 336.2
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH