Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh học đại cương. T.2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
Tăng cường khả năng thông minh cho robot trong thăm dò, chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm /
Tác giả: Nguyễn Quốc Thanh, Lê Văn Tiến Dũng(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 16tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 629.892
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH