Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Tăng cường công tác quản lý thu nợ thuế tại cục thuế tỉnh Bình Phước /
Tác giả: Nguyễn Thị Như Linh, Lê Quang Cường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn