Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Truyện cổ Raglai /
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ, Phan Xuân Viện(chủ biên), Lê Khắc Cường, Phan Văn Dốp (sưu tầm, biên soạn) , ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047000777
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế máy doa ống bao trục chân vịt tàu thủy /
Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đức Quang, Phùng Chân Thành giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Bài tập vật lý đại cương. Tập 3- Quang học - Vật lý lượng tử /
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, ,
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 2cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại cương lịch sử Việt Nam. T.2- 1858-1945 /
Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ, ,
Mô tả vật lý: 355tr. , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại cương lịch sử việt nam. T3- 1945 - 2005 /
Tác giả: Lê Mậu Hãn chủ biên, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư, ,
Mô tả vật lý: 355tr. , 24cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại cương lịch sử Việt Nam. T.3- 1945-2006 /
Tác giả: Trần Bá Đệ, Lê Mậu Hãn, Nguyễn Văn Thư,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phát triển sản phẩm thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà, Mai Việt Cường, ,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.00685
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn