Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước /
Tác giả: Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến, ,
Mô tả vật lý: 346 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn