Trang 1 trong 147 kết quả
Sắp xếp theo
Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục /
Tác giả: Nguyễn Hội Nghĩa biên tập , , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 416 tr ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 344.59707
Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành ứng dụng công nghệ Internet & thư điện tử để tìm kiếm người và
Tác giả: Nguyễn Minh Đức, Tạ Văn Hùng, ,
Mô tả vật lý: 482 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 428.024
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin phương pháp và ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Hồng Phương chủ biên, Huỳnh Minh Đức chủ biên, Đoàn Thiện Ngân hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.757

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH