Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại Cổ phần Bắc
Tác giả: Nguyễn Duy Nguyên, Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn