Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu
Tác giả: Lê Văn Trung,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 382.63  
Quản lý chất lượng sản phẩm bằng phương pháp thống kê tại công ty Scancom-Việt Nam
Tác giả: Lưu Thanh Tâm giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Văn Hiến, ,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
1

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH