Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Sản phẩm ngũ cốc và nghề mắm truyền thống ở Quảng Bình /
Tác giả: Nguyễn Văn Tăng (sưu tầm, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 21cm
ISBN: 9786047001484
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 306.09597
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho môn học pháp luật đại cương /
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thúy Nga,
Mô tả vật lý: 372tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 340
Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu
Tác giả: Lê Văn Trung,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 382.63
81 mẫu hợp đồng và văn bản quản lý /
Tác giả: Phạm Thanh Phấn, Nguyễn Huy Anh, ,
Mô tả vật lý: 379 tr. ; , 23 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 346.0438
Quản lý chất lượng sản phẩm bằng phương pháp thống kê tại công ty Scancom-Việt Nam /
Tác giả: Lưu Thanh Tâm giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Văn Hiến, ,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH