Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Tôi đã làm giàu như thế = Trump: how to get rich
Tác giả: Donald J, Trump, Meredith McIver , Nguyễn Huỳnh Điệp (biên dịch),
Mô tả vật lý: 277 ; , 14x20 cm
ISBN: 9786041008892
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 650.12
Nghiên cứu tinh luyện SiO2 từ vỏ trấu, rơm để sản xuất vật liệu xây dựng
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 620.193
Factors impact on employee career satisfaction at international education institiute, VietNam
Tác giả: Nguyen Huynh Cam Nhu, Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.31422
Nghiên cứu sản xuất nước uống chức năng từ rong mơ
Tác giả: Nguyễn Như Huỳnh, Trần Thị Ngọc Mai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Thiết kế chung cư Lương Nhữ Học
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Huy Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NH
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huỳnh Như , Phạm Hải Nam (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH