Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kế toán và kiểm
Tác giả: Huỳnh Thị Như Ngọc, Nguyễn Lan Hương (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Tìm hiểu về trái bơ và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ phần nạc của trái bơ
Tác giả: Nguyễn Xích Liên giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Như Thủy Tiên, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế biến thủy sản Đại Thành tỉnh Tiền Giang
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Vũ Hải Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Nghiên cứu tinh luyện SiO2 từ vỏ trấu, rơm để sản xuất vật liệu xây dựng
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 620.193
 
Tôi đã làm giàu như thế = Trump: how to get rich
Tác giả: Donald J, Trump, Meredith McIver , Nguyễn Huỳnh Điệp (biên dịch),
Mô tả vật lý: 277 ; , 14x20 cm
ISBN: 9786041008892
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 650.12
 
Nghiên cứu tinh luyện SIO2 từ vỏ trấu, rơm để sản xuất vật liệu xây dựng
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như , Vũ Hải Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Factors impact on employee career satisfaction at international education institiute, VietNam
Tác giả: Nguyen Huynh Cam Nhu, Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.31422  
Nghiên cứu sản xuất nước uống chức năng từ rong mơ
Tác giả: Nguyễn Như Huỳnh, Trần Thị Ngọc Mai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Thiết kế chung cư Lương Nhữ Học
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Huy Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH