Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kế toán và kiểm
Tác giả: Huỳnh Thị Như Ngọc, Nguyễn Lan Hương (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Tìm hiểu về trái bơ và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ phần nạc của trái bơ
Tác giả: Nguyễn Xích Liên giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Như Thủy Tiên, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế biến thủy sản Đại Thành tỉnh Tiền Giang
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Vũ Hải Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Nghiên cứu tinh luyện SiO2 từ vỏ trấu, rơm để sản xuất vật liệu xây dựng
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Factors impact on employee career satisfaction at international education institiute, VietNam
Tác giả: Nguyen Huynh Cam Nhu, Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.31422  
Nghiên cứu sản xuất nước uống chức năng từ rong mơ
Tác giả: Nguyễn Như Huỳnh, Trần Thị Ngọc Mai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Thiết kế chung cư Lương Nhữ Học
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Huy Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NH
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huỳnh Như , Phạm Hải Nam (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
1

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH