Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly tinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất, hơi
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Huỳnh Phương Quyên(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kế toán và kiểm
Tác giả: Huỳnh Thị Như Ngọc, Nguyễn Lan Hương (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu xây dựng qui trình chế biến kẹo Nougat bổ sung bột bí đỏ năng lượng thấp /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn lệ Hà (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.153
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tìm hiểu về trái bơ và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ phần nạc của trái bơ /
Tác giả: Nguyễn Xích Liên giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Như Thủy Tiên, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế biến thủy sản Đại Thành tỉnh Tiền Giang /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Vũ Hải Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tôi đã làm giàu như thế = Trump: how to get rich /
Tác giả: Donald J, Trump, Meredith McIver , Nguyễn Huỳnh Điệp (biên dịch),
Mô tả vật lý: 277 ; , 14x20 cm
Ký hiệu phân loại: 650.12
ISBN: 9786041008892
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu tinh luyện SiO2 từ vỏ trấu, rơm để sản xuất vật liệu xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 620.193
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Factors impact on employee career satisfaction at international education institiute, VietNam
Tác giả: Nguyen Huynh Cam Nhu, Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu sản xuất nước uống chức năng từ rong mơ /
Tác giả: Nguyễn Như Huỳnh, Trần Thị Ngọc Mai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn