Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Tổng quan về Asean và tiềm năng Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình hội nhập /
Tác giả: Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Công Khanh, Đoàn Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 341.2473
Theo dõi đối tượng chuyển động bằng phương pháp lọc tích hợp /
Tác giả: Phạm Bảo Quốc, Nguyễn Thanh Bình (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 006.37
20 năm olympic cơ học toàn quốc 1989-2008-Thủy lực (1992-2008)đề thi, đáp án 1992-2008 và bài tập
Tác giả: Nguyễn Tài , , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 313 tr. ; , 24 cm.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 620.106
Ra quyết định quản trị /
Tác giả: Hoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Viết Lộc, Nguyễn Ngọc Thắng,
Mô tả vật lý: 214tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.403
Công nghệ chuyển gen động vật, thực vật /
Tác giả: Trần Quốc Dung, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 660.65
Thiết kế và điều khiển máy đo độ nhớt /
Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Hữu Lộc, Trần Văn Vương, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Kinh tế quốc tế : Giáo trình /
Tác giả: Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tụ, Nguyễn Hữu Lộc, ,
Mô tả vật lý: 362 tr. ; , 47 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 337.1
Bài tập chi tiết máy /
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc,
Mô tả vật lý: 446tr. ; , 24 cm.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 621.82

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH