Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hóa cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) /
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm, ,
Mô tả vật lý: 464tr. ; , 22cm
ISBN: 9786047010622
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 306.09597
Đánh giá khả năng kí sinh tuyến trùng Meloidogyne spp. Gây hại cây trồng của chủng nấm Paecilomyces
Tác giả: Lê Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Hai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Tính kết cấu bê tông cốt thép /
Tác giả: Bùi Quang Trường, Nguyên Thanh Bình, Bùi Trung Dũng, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 624.18341
Tính kết cấu bê tông cốt thép : Nguyên lý của ủy ban bê tông châu Âu (CEB), các bài tập thực hành
Tác giả: Bùi Quang Trường (chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Bùi Trung Dũng,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 624.18341
Nâng cao lợi thế cạnh tranh của nhà hàng Kichi Kichi Quang Trung /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Thu Hòa (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH