Trang 1 trong 43 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển
Tác giả: Lê Thị Vân Anh, Diệp Thị Phương Thảo(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể lên khả năng sinh trưởng và ra
Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Phan Quốc Tâm (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL)
Tác giả: Từ Thị Thảo Dung, Trần Thị Trang (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH