Trang 1 trong 68 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Quần vợt :
Tác giả: Hướng Xuân Nguyên (Chủ biên), Trần Văn Vinh, Đào Xuân Anh, ,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 796.342
 
Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo
Tác giả: Tạ Thị Thơ, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 657.3  
Nâng cao vị trí các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong chuổi giá trị dệt may xuật khẩu sang thị
Tác giả: Trương Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Minh(Người hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 338.47677  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH