Trang 1 trong 254 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống thông tin kế toán. tập 3
Tác giả: Nguyễn Phước Bảo Ấn (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 398tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 657.0285
Phân tích tình hình vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu tại công
Tác giả: Dương Nguyễn Thụy Hồng Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 332.77

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH