Trang 1 trong 83 kết quả
Sắp xếp theo
Điều tra - đánh giá khả năng gây ô nhiễm bụi do giao thông tại các điểm thi đấu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 628.53  
Khai phá Visual Basic.Net với các bài tập lập trình căn bản :
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đình Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.2768
 
Thủ thuật lập trình Java. Viết một lần - Chạy mọi nơi
Tác giả: Phạm Phương Thanh, Nguyễn Thanh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 800 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
 
Kỹ thuật lập trình Game trong Java
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH