Trang 1 trong 91 kết quả
Sắp xếp theo
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet : Sách kèm
Tác giả: Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 291tr. ; , 21cm
ISBN: 9786048021214
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.8
Điều tra - đánh giá khả năng gây ô nhiễm bụi do giao thông tại các điểm thi đấu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 628.53
Giáo trình các quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩm - Công nghệ sinh học. Tập 2- Các quá
Tác giả: Tôn Thất Minh (chủ biên), Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tân Thành,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 24 cm
ISBN: 9786049501753 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 660.6
Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng : Sách
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 293tr. ; , 21cm
ISBN: 9786048021221
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.8
Khai phá Visual Basic.Net với các bài tập lập trình căn bản : T.1 /
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đình Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.2768

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH