Trang 1 trong 55 kết quả
Sắp xếp theo
Diễn xướng dân gian làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế /
Tác giả: Nguyễn Thế, ,
Mô tả vật lý: 169tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049027604
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
hoán định - Hương ước và nếp sống văn hóa làng xứ Huế thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX /
Tác giả: Lê Nguyễn Lưu, ,
Mô tả vật lý: 514tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049163333
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Người Tà Ôi ở A Lưới /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong,
Mô tả vật lý: 357tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786045003350
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa truyền thống và truyện cổ của người Pa - Hi ở Thừa Thiên Huế /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028687
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 1 /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 791tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028915
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 2 /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 655tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028922
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cổ của người Pa Cô ở Thừa Thiên Huế /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 429tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028786
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (Tuyển chọn và giới thiệu),
Mô tả vật lý: 663tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045369524
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian các dân tộc ít người ở Thừa Thiên Huế : song ngữ Việt-Tà Ôi; Việt-Cơ Tu . Quyển 1 /
Tác giả: Kê Sửu (chủ biên), Trần Nguyễn Khánh Phong, Triều Nguyên,
Mô tả vật lý: 665tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045003442
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian các dân tộc ít người ở Thừa Thiên Huế : song ngữ Việt-Tà Ôi; Việt-Cơ Tu . Quyển 1 /
Tác giả: Kê Sửu (chủ biên), Trần Nguyễn Khánh Phong, Triều Nguyên,
Mô tả vật lý: 597tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045003459
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn