Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Tác động môi trường nước do nước thải chăn nuôi nông hộ và đề xuất phương thức xử lý bằng đất ngập
Tác giả: Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo, Nguyễn Văn Đệ giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn