Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của các nhà đầu tư tại khu công nghiệp Tân Đông
Tác giả: Nguyễn Hán Khanh, Nguyễn Văn Tân (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6042
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn