Trang 1 trong 78 kết quả
Sắp xếp theo
Tri thức dân gian trong việc bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn của người Thu Lao (xã Tả Gia Khâu,
Tác giả: Nguyễn Hùng Mạnh, Bùi Quốc Khánh (cộng tác viên),
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045015117
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
 
Tính toán, thiết kế chi tiết nhà máy xử lý nước cấp cho xã bình tân, huyện phú riêng, tỉnh bình
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh Toàn, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Hồn quê làng Phú Ninh (xã Khánh Thành - Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An trước Cách mạng tháng Tám)
Tác giả: Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn, ,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049027314
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
 
Văn hóa truyền thống và truyện cổ của người Pa - Hi ở Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028687
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 1
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 791tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028915
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 2
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 655tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028922
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 
Truyện cổ của người Pa Cô ở Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 429tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028786
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH