Trang 1 trong 76 kết quả
Sắp xếp theo
Tri thức dân gian trong việc bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn của người Thu Lao (xã Tả Gia Khâu,
Tác giả: Nguyễn Hùng Mạnh, Bùi Quốc Khánh (cộng tác viên),
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045015117
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
Hồn quê làng Phú Ninh (xã Khánh Thành - Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An trước Cách mạng tháng Tám) /
Tác giả: Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn, ,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049027314
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
Giáo trình Kinh tế Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Thường, Trần Khánh Hưng (chủ biên),
Mô tả vật lý: 400tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 330.9597
Người Tà Ôi ở A Lưới /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong,
Mô tả vật lý: 357tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045003350
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 306.09597
Văn hóa truyền thống và truyện cổ của người Pa - Hi ở Thừa Thiên Huế /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028687
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 1 /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 791tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028915
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 2 /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 655tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028922
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH