Trang 1 trong 484 kết quả
Sắp xếp theo
Quản trị thương hiệu tại các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam hiện nay - nghiên cứu
Tác giả: Lê Minh Thư, Nguyễn Huyền Minh(Người hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 13tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.827
 
Nghiên cứu phát triển phương pháp " thiết kế vì môi trường " hướng đến mục tiêu "phát thải bằng
Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trang, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến đổi
Tác giả: Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Thành Hưởng (biên tập),
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 28cm
ISBN: 9786047319282
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.927
 
Tổng quan về Asean và tiềm năng Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình hội nhập
Tác giả: Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Công Khanh, Đoàn Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 341.2473
 
Nghiên cứu tính khả thi việc dán nhãn sinh thái cho thuỷ sản Việt Nam và xây dựng qui trình cấp nhãn
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Hồng Nhật giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH