Trang 1 trong 198 kết quả
Sắp xếp theo
Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập :
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 444 tr. ; , 23 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.9
Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập :
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 23 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.9
Cải tiến phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mac-Lênin tại trường Đại học dân lập Kỹ thuật Công
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 32 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu 335.4
Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 10
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 1176 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 382
Phương pháp thiết kế và đánh giá nghiên cứu trong giáo dục-Phần II (từ chương 13 đến chương 24)
Tác giả: Nhiều tác giả dịch, ,
Mô tả vật lý: 492 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 001.42
Chất độc da cam thảm kịch và di họa
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 173 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 959.7055
Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 672tr. : , hình ảnh ; , 29cm.
ISBN: 9786045811382
Bộ sưu tập: Sách tra cứu 959.77904
Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 672tr. : , hình ảnh ; , 29cm.
ISBN: 9786045834534
Bộ sưu tập: Sách tra cứu 959.77904
Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm 2003
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 736 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 346.08

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH