Trang 1 trong 63 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình kế toán mỹ = financial accounting /
Tác giả: Phạm Thanh Liêm, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 490tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu hiện trạng xả thải và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động làng nghề sản xuất bột
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Ngọc, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi công công trình dân dụng của các công ty xây dựng
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thúy, Phạm Thị Nga (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển và nâng cao hiệu quả họat động thanh tóan quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại
Tác giả: TH, S Đinh Tiên Minh giáo viên hướng dẫn, Phạm Hòang Long, ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý nước rỉ rác bãi chôn lắp rác Tóc Tiên huyện Tân Thành, tỉnh Bà
Tác giả: Phạm Văn Huỳnh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát quy trình phân tích các chỉ tiêu nguồn nguyên liệu đầu vào thành phẩm đầu ra của sản phẩm
Tác giả: Trương Thị Hoài Phương , Nguyễn Xích Liên (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các phương thức thanh tóan quốc tế
Tác giả: TS, Lê Kinh Vĩnh giáo viên hướng dẫn, Phạm Minh Hiền, ,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn