Trang 1 trong 65 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu hiện trạng xả thải và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động làng nghề sản xuất bột
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Ngọc, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 628.3
 
Giáo trình kế toán mỹ =
Tác giả: Phạm Thanh Liêm, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 490tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 657
 
Nghiên cứu hiện trạng xả thải và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động làng nghề sản xuất bột
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Ngọc , Lâm Vĩnh Sơn(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Nghiên cứu hiện trạng xả thải và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động làng nghề sản xuất bột
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Ngọc , Lâm Vĩnh Sơn(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Phát triển và nâng cao hiệu quả họat động thanh tóan quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại
Tác giả: TH, S Đinh Tiên Minh giáo viên hướng dẫn, Phạm Hòang Long, ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý nước rỉ rác bãi chôn lắp rác Tóc Tiên huyện Tân Thành, tỉnh Bà
Tác giả: Phạm Văn Huỳnh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 628.3  
Khảo sát quy trình phân tích các chỉ tiêu nguồn nguyên liệu đầu vào thành phẩm đầu ra của sản phẩm
Tác giả: Trương Thị Hoài Phương , Nguyễn Xích Liên (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH