Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
V & thiết kế mch in vi chương trình eagle : bài tp thc hành đin-đin t /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Huy,
Mô tả vật lý: 206tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.381531
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích các nhân t nh hưng đến t chc công tác kế toán trong các doanh nghip nh trên đa bàn
Tác giả: Phan Thanh Huyền, Phạm Thị Phụng (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.904
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Truyn đng đin và trang b đin vi Module điu khin lp trình S7 - VISU - WINCC /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Hiển, ,
Mô tả vật lý: 255tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các yếu t nh hưng đến hiu qu t chc công tác kế toán trong các cơ quan hành chính s nghip
Tác giả: Lương Thị Hồng Hoa , Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.61
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trong điu kin ng dng ERP ti các cơ s y
Tác giả: Dương Thụy Hiền, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t bên trong công ty kim toán đc lp tc đng đến cht lưng kim toán báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Minh Châu, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến hiu qu s dng phn mm kế toán ti các đơn v y tế công lp trên đa
Tác giả: Vũ Thị Phương Thảo, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến công tác kế toán ti các đơn v s nghip thuc s nông nghip và phát
Tác giả: Nguyễn Hải Đăng, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 116tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.61
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng mt s phương pháp mô t nhanh trong phát trin sn phm thc phm - Trưng hp nghiên cu:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Thị Thu Hà (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến thanh toán không dùng tin mt qua kho bc nhà nưc tnh Bình Phưc /
Tác giả: Lưu Kim Vân, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 332.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn