Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
V & thiết kế mch in vi chương trình eagle : bài tp thc hành đin-đin t
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Huy,
Mô tả vật lý: 206tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 621.381531
 
ng dng mt s phương pháp mô t nhanh trong phát trin sn phm thc phm - Trưng hp nghiên cu:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Thị Thu Hà (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Nghiên cu các gii pháp nhm hòan thin công tác t chc nhân s ti công ty Danu Vina
Tác giả: Phùng Ngọc Chính, Th, S Phạm Thị Nga giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH