Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
V & thiết kế mch in vi chương trình eagle : bài tp thc hành đin-đin t /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Huy,
Mô tả vật lý: 206tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 621.381531
Truyn đng đin và trang b đin vi Module điu khin lp trình S7 - VISU - WINCC /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Hiển, ,
Mô tả vật lý: 255tr. ; , 28cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 629.89
Các nhân t nh hưng đến thanh toán không dùng tin mt qua kho bc nhà nưc tnh Bình Phưc /
Tác giả: Lưu Kim Vân, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 111 .tr ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH