Trang 1 trong 154 kết quả
Sắp xếp theo
180 câu hỏi đáp pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, xử phạt các vi phạm và hướng dẫn thi hành
Tác giả: Hoàng Anh (hệ thống hóa),
Mô tả vật lý: 435tr. ; , 28cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 344.046
Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường
Tác giả: Quí Lâm (hệ thống),
Mô tả vật lý: 406tr. ; , 28cm
ISBN: 9786045973332
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 344.046
Hợp đồng kinh tế & chế định về tài phán trong kinh doanh tại Việt Nam /
Tác giả: Bùi Thị Khuyên, Phạm Văn Phấn, Phạm Thị Thuỳ Dương, ,
Mô tả vật lý: 572 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 331.452
Sản phẩm ngũ cốc và nghề mắm truyền thống ở Quảng Bình /
Tác giả: Nguyễn Văn Tăng (sưu tầm, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 21cm
ISBN: 9786047001484
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 306.09597

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH