Trang 1 trong 153 kết quả
Sắp xếp theo
180 câu hỏi đáp pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, xử phạt các vi phạm và hướng dẫn thi hành
Tác giả: Hoàng Anh (hệ thống hóa),
Mô tả vật lý: 435tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường
Tác giả: Quí Lâm (hệ thống),
Mô tả vật lý: 406tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN: 9786045973332
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tác động đến mức độ sự
Tác giả: Phạm Văn Nam, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hợp đồng kinh tế & chế định về tài phán trong kinh doanh tại Việt Nam /
Tác giả: Bùi Thị Khuyên, Phạm Văn Phấn, Phạm Thị Thuỳ Dương, ,
Mô tả vật lý: 572 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 331.452
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sản phẩm ngũ cốc và nghề mắm truyền thống ở Quảng Bình /
Tác giả: Nguyễn Văn Tăng (sưu tầm, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786047001484
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cà
Tác giả: Trần Nguyễn Đức Hiền , Thái Văn Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết
Tác giả: Huỳnh Thục Bảo Ngân, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.1554
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng cung cấp nước sạch và đề xuất các giải pháp quản lý kỹ thuật công nghệ phù hợp
Tác giả: Phạm Thị Hòa, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn