Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Hồn quê làng Phú Ninh (xã Khánh Thành - Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An trước Cách mạng tháng Tám) /
Tác giả: Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn, ,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049027314
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
Tràng Sơn một làng văn hóa dân gian phong phú /
Tác giả: Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045014837
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
Văn hóa dân gian xã Vân Tụ /
Tác giả: Phan Bá Hàm,
Mô tả vật lý: 182 tr. ; , 21cm
ISBN: 9786046400042
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
Văn hóa dân gian làng Liên Trì : huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An /
Tác giả: Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩm, ,
Mô tả vật lý: 300tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045900505
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH