Trang 1 trong 49 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu thử nghiệm trên mô hình và triển khai quy mô nhỏ các giải pháp cấp nước cho dân cư vùng
Tác giả: Nguyễn Phụng Tiên, ,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 628.16
Hướng dẫn nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và hệ thống quy chuẩn tiêu
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (Sưu tầm và hệ thống hóa), ,
Mô tả vật lý: 531tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 344.0537
Điều lệ Đảng và phương hướng chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng theo Đại hội lần thứ XI /
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (sưu tầm, tuyển chọn), ,
Mô tả vật lý: 473tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 324.2
Định mức, danh mục thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa
Tác giả: Quí Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa),
Mô tả vật lý: 613tr. ; , 28cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 344.0416

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH