Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí thị
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thúy, Tô Thị Hằng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động trong ngành cơ khí
Tác giả: Lăng Thị Kim Loan, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp
Tác giả: Bùi Thị Kim Tuyến, Lê Thanh Hải(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng môi trường - an toàn - sức khỏe nghề nghiệp công ty TNHH MTV Phan Kim và đưa ra
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Trang, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thùy, Nguyễn Xuân Trường (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng tại một số khu vực ở Việt Nam và ảnh hưởng của
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Hiền, Võ Hồng Thi(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn y tế cho bệnh
Tác giả: Bùi Thị Kim Oanh , Nguyễn Xuân Trường(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nước mắm gành đỏ tỉnh Phú Yên và đề xuất biện pháp giảm
Tác giả: Đỗ Thị Kim Yến , Võ Hồng Thi (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Phan Thị Kim, Trương Thị Hoà, Lê Thị Lan Chi, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Bình Chiểu quận Thủ Đức , TP HCM và đề xuất hướng qui hoạch hợp
Tác giả: Ngô Đỗ Thị Kim Vũ, Hoàng Hưng(GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn