Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Phan Thị Kim, Trương Thị Hoà, Lê Thị Lan Chi, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 664.001579

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH