Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí thị
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thúy, Tô Thị Hằng (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động trong ngành cơ khí
Tác giả: Lăng Thị Kim Loan, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 363.7  
Đánh giá hiện trạng môi trường - an toàn - sức khỏa nghề nghiệp công ty tnhh mtv phan kim và đưa ra
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Trang, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp
Tác giả: Bùi Thị Kim Tuyến, Lê Thanh Hải(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Đánh giá hiện trạng môi trường an toàn sức khỏe nghề nghiệp Công ty TNHH MTV Phan Kim và đề xuất
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Trang , Vũ hải Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nước mắm gành đỏ tỉnh Phú Yên và đề xuất biện pháp giảm
Tác giả: Đỗ Thị Kim Yến , Võ Hồng Thi (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Phan Thị Kim, Trương Thị Hoà, Lê Thị Lan Chi, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 664.001579  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH