Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Chiến lược đại dương xanh làm thế nào để tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hóa cạnh tranh =
Tác giả: W, Chan Kim, Renée Mauborgne, Phương Thúy (dịch), Ngô Phương Hạnh (Hiệu đính),
Mô tả vật lý: 469tr. ; , 21cm
ISBN: 9786046502852
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.802
Xây dựng chương trình quản lý chất thải nguy hại phát sinh từ cac trường đại học TPHCM - Nghiên cứu
Tác giả: Trương Thị Kim Phượng, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH