Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ lần 9 /
Tác giả: Trường Đại Học Bách Khoa Tp, HCM, ,
Mô tả vật lý: 227 tr. ; , 32 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu 600
Điều độ công suất tối ưu điều khiển nghẽn mạch truyền tải trong thị trường điện cạnh tranh /
Tác giả: Nguyễn Hùng, ,
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng nơ rôn điều khiển cánh tay máy /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 9cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 629.892
Thiết kế nhà khoa hóa đại học Tự Nhiên /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, Trương Ngọc Dũng, ,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Ký túc xá trường đại học Bách Khoa /
Tác giả: Trần Trí Tính, Nguyễn Văn Giang (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 690.738
Điều khiển tối ưu hệ thống tay máy truyền tải /
Tác giả: Lương Văn Lăng, ,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 9cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 629.892
Trường điện từ /
Tác giả: Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 19cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 530.141
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH