Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng tính toán kết cấu bằng chương trình ngôn ngữ Pascal /
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
Hệ thống thông tin kế toán (phần 1) /
Tác giả: ThS, Huỳnh Văn Hiếu ThS Lương Đức Thuận ThS, Trần Nam Trung,
Mô tả vật lý: 184
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 657.0285
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm Anh Đức /
Tác giả: Nguyễn Thành Thơ, Trần Nam Trung (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu nhà ở biệt thự phường Phước Long B Q9 - TP.HCM /
Tác giả: Trần Văn Tính, Lê Đức Trung (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Kiểm toán : Giáo trình /
Tác giả: Trung Kiên Phan chủ biên, Trần Quý Liên, Nguyễn Hồng Thuý, ,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 657.45
Xử lý số tín hiệu /
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung chủ biên, Hoàng Văn Quang, Trần Đình Thông, ,
Mô tả vật lý: 51 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 621.3822
Hệ thống thông tin kế toán. Phần 1 /
Tác giả: Huỳnh Văn Hiếu, Lương Đức Thuận, Trần Nam Trung,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 657.0285
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH